Izobraževanje

Široka ponudba, specializirani programi in prilagojeni pristopi so naše ključne prednosti pri izvajanju jezikovnih izobraževalnih storitev.

Teaching

Tečaji, individualne ure, inštrukcije

London

Mednarodni izpiti iz angleščine

Na področju jezikovnega izobraževanja nudimo široko paleto storitev: splošne tečaje, poslovne tečaje, individualne ure, konverzacijske ure, pripravo na maturo, inštrukcije za osnovne in srednje šole, pripravo na mednarodne izpite, specializirane jezikovne ure. Obširna ponudba, priprava specializiranih programov in prilagajanje naročnikovim željam in potrebam je razlog za zadovoljne in redne naročnike izobraževalnih storitev.

Časi, ko smo se jezika učili z enim učbenikom in morda nekaj dodatnimi vajami v delovnem zvezku, pa občasno s poslušanjem posnetkov, so že zdavnaj preteklost. Tako kot za vsako delo mora človek tudi za učenje jezika biti motiviran. Motivacija je ključnega pomena, da se proces učenja sploh lahko začne.
Pri nas se trudimo vse vrste izobraževanja narediti zanimive in motivacijske za udeležence, ki tako z veseljem vztrajajo pri zastavljenih ciljih. To dosežemo z delom usposobljenih predavateljev z dolgoletnimi izkušnjami, ki uporabljajo sodobno učno gradivo in pripomočke ter poskušajo kar najbolj slediti naročnikovih potrebam in željam.

Tečaji, individualne ure, inštrukcije

Jezikovni tečaji potekajo v majhnih skupinah od 4 do 8 udeležencev. Tečaji se izvajajo v skladu z učnim načrtom za tuje jezike za odrasle ali po prilagojenem načrtu vsebin, ki se pripravi glede na želje in potrebe udeležencev. Tečaj traja 40 ali 60 ur, enkrat tedensko dve šolski uri, termin se določi glede na želje in časovne možnosti udeležencev. Tečaji se začnejo v mesecu septembru.

Jezikovni tečaji potekajo v majhnih skupinah od 4 do 10 udeležencev. Tečaji se izvajajo v skladu z učnim načrtom za osnovne/srednje šole ali po prilagojenem načrtu vsebin, ki se pripravi glede na želje in potrebe udeležencev. Tečaj traja 60 ur, dve šolski uri tedensko. Izvajamo tudi tečaje za predšolske otroke, kjer so način dela in vsebine popolnoma prilagojene starosti in sposobnostim otrok. Tečaj traja 40 ur, enkrat tedensko 60 minut. Termini se določijo glede na želje in časovne možnosti udeležencev. Tečaji se začnejo v mesecu septembru.

Tržišče danes ponuja obširno paleto jezikovnih tečajev različnih oblik. Ena izmed teh je tudi individualno poučevanje jezika. Takšno izobraževanje je pisano na kožo osebam, ki se želijo posvetiti točno določenim področjem jezika, izpopolnjevati katero izmed štirih spretnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) ali pa morda obnoviti ali utrditi znanje. Termini in število ur se določijo individualno, v skladu z naročnikovimi potrebami in željami, izobraževanje se lahko začne kadarkoli v šolskem letu.

Potreba po uporabi jezika je dandanes vedno večja. Skorajda ni več delovnega mesta, kjer ne bi potrebovali znanja tujega jezika, bodisi za pisno ali govorno komunikacijo. Prav tako pa je potreba po sporazumevanju prisotna tudi skoraj v vseh drugih vidikih našega življenja. Veliko ljudi se tako odloči za individualne ure konverzacije, kjer ves čas posvetimo govorjenju. Za ure konverzacije se največkrat odločajo posamezniki, možna pa je tudi izvedba z dvema udeležencema ali manjšo skupino (do štirje udeleženci). Termini in število ur se določijo individualno, v skladu z naročnikovimi potrebami in željami, izobraževanje se lahko začne kadarkoli v šolskem letu.

Poklicna in splošna matura vedno bolj obremenjujeta dijake. Veliko se jih zato odloči za dodatne ure za pripravo na maturo. Pri teh urah se sistematično pripravljamo na maturitetni izpit z avtentičnimi materiali in delamo na področjih jezika, ki jih je potrebno dodatno obnoviti, utrditi. Pripravo na maturo izvajamo za vsakega dijaka posebej, saj se le tako lahko posvetimo odpravljanju težav. Termini in število ur se določijo individualno, v skladu z naročnikovimi potrebami in željami, izobraževanje se lahko začne kadarkoli v šolskem letu.

Vedno več je učencev in dijakov, ki se udeležujejo inštrukcij. V podjetju nudimo inštrukcije za osnovne in srednje šole. Pri tej obliki poučevanja profesor individualno dela z učencem ali dijakom, ga vodi in mu pomaga pri določenih težavah. Veliko se jih za inštrukcije odloči tudi takrat, ko nimajo težav pri jeziku, vendar želijo dodatno razlago, pojasnitve ali pa preprosto želijo, da nekdo z njimi dela. O terminih, trajanju in pogostosti inštrukcij se z uporabnikom storitve individualno dogovorimo. Izobraževanje se lahko začne kadarkoli v šolskem letu.

Za udeležence se pripravijo specializirani programi za jezikovne ure poslovnega jezika glede na področje dela in v skladu z njihovimi željami in potrebami. Prav tako pridemo v vaše podjetje, pripravimo programe za specializirane tečaje ali individualne ure za zaposlene na različnih področjih. Termini in število ur se določijo individualno, v skladu z naročnikovimi potrebami in željami. Jezikovno izobraževanje se lahko začne kadarkoli v šolskem letu.

Vse oblike izobraževanja so pri nas na voljo tudi preko spleta. Ure potekajo v spletnem okolju ZOOM, s pomočjo različnih aplikacij je izobraževanje izvedeno na zanimiv in enako strokoven način kot v učilnici. Način spletnega učenja je zelo dobrodošel v situacijah, ko se ne moremo videti v učilnici, morebiti zaradi zdravstvene situacije, morebiti zaradi lažje organizacije časa. Potrebujete kamero in mikrofon in … se vidimo!

Mednarodni izpiti iz angleščine

Pri nas se lahko pripravite na mednarodne izpite IELTS, izpite iz splošne in poslovne angleščine Cambridge English in izpit APTIS. Naša šola je pooblaščen center za pripravo na izpite Cambridge English, ki se opravljajo na pooblaščenem mednarodnem izpitnem centru Mint, Ljubljana. Smo tudi pooblaščen center za izvajanje izpitov Aptis, ki je relativno nov izpit British Council-a. Uspešno smo pripravili že veliko kandidatov, ki so opravljali izpite na različnih ravneh.

Izpit IELTS (International English Language Testing System) je najbolj priljubljen izpit iz angleškega jezika, ki kandidatu odpira številna vrata: pri življenju, študiju ali delu v tujini. Na leto ga opravlja več kot 2,5 milijona ljudi, uradno pa ga priznava več kot 9.000 organizacij po vsem svetu, med drugim državne in akademske ustanove ter zaposlovalci.

Izpiti Cambridge English Language Assessment so zelo znani in jih priznavajo šole, univerze ter zaposlovalci iz javnega in zasebnega sektorja v vseh angleško govorečih državah. Z uspešno opravljenim izpitom pridobite mednarodno priznano potrdilo o tem, katero raven znanja angleščine ste dosegli. Ravni izpitov so zasnovane v skladu s Skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike (Common European Framework of Reference for Languages). Izpiti Cambridge English se delijo na splošno angleščino, poslovno angleščino in izpite za otroke.

Izpiti iz splošne angleščine se opravljajo na različnih ravneh:
A2 – Key (KET) in Key for Schools (KefS)
B1 – Preliminary (PET), Preliminary for Schools (PEfS)
B2 – First (FCE), First for Schools (FCEfS)
C1 – Advanced (CAE)
C2 – Proficiency (CPE)

Izpiti Cambridge English: Young Learners so namenjeni preverjanju znanja angleščine otrok, starih od sedem do dvanajst let, na treh zahtevnostnih stopnjah – Starters, Movers, Flyers. Zasnovani so primerno starosti otrok in jih spodbujajo, da spremljajo svoj napredek.

Z opravljenim izpitom iz poslovne angleščine lahko zaposlovalcu dokažete svoje znanje na treh ravneh:
B1 – Business Preliminary
B2 – Business Vantage
C1 – Business Higher

APTIS, ki ga je razvil British Council, je izpit, s katerim hitro in učinkovito ocenite svoje znanje.
Več o APTIS si lahko preberete tukaj.