Izobraževanje

Široka ponudba, specializirani programi in prilagojeni pristopi so naše ključne prednosti pri izvajanju jezikovnih izobraževalnih storitev.

Teaching

Tečaji, individualne ure, inštrukcije

London

Mednarodni izpiti iz angleščine

Aptis

Aptis

SoftEnglish

SoftEnglish

Na področju jezikovnega izobraževanja nudimo široko paleto storitev: splošne tečaje, poslovne tečaje, individualne ure, konverzacijske ure, pripravo na maturo, inštrukcije za osnovne in srednje šole, specializirane jezikovne ure, pripravo na mednarodne izpite. Smo pripravljalni center za Cambridge English Qualification in testni center za izpite British Council APTIS. Eno izmed področij, ki mu posvečamo veliko pozornosti, je tudi disleksija in z njo povezane težave pri učenju angleškega jezika, zato izvajamo tudi tečaje po metodi SoftEnglish.

Obširna ponudba, priprava specializiranih programov in prilagajanje naročnikovim željam in potrebam je razlog za zadovoljne in redne naročnike izobraževalnih storitev.

Od učbenika, delovnega zvezka, delovnih listov in poslušanja posnetkov na kasetah (se še kdo spomni? 😉 ) nekdaj, prek začetkov dela v parih, skupinah, dela s slikovnimi/besedilnimi karticami, pa do sedanjosti: prilagojene aktivnosti posamezniku, interaktivne naloge, kreativni projekti, Zoom, Kahoot, Quizlet, da ne naštevamo naprej. 😉 Način dela na področju jezikovnega izobraževanja se nenehno spreminja in razvija. Pri NANI se redno udeležujemo konferenc, delavnic in izobraževanj, sledimo tem spremembam in jih uvajamo pri naših izobraževanjih.

Tako kot za vsako delo mora človek tudi za učenje jezika biti motiviran. Motivacija je ključnega pomena, da se proces učenja sploh lahko začne. Zato se pri nas trudimo vse vrste izobraževanja narediti zanimive in motivacijske za udeležence, ki tako z veseljem vztrajajo pri zastavljenih ciljih. To dosežemo z delom usposobljenih predavateljev z dolgoletnimi izkušnjami, ki uporabljajo sodobno učno gradivo in pripomočke ter poskušajo kar najbolj slediti naročnikovih potrebam in željam.