Mednarodni izpiti

IELTS, Cambridge English, APTIS

Pri nas se lahko pripravite na mednarodne izpite IELTS, izpite iz splošne in poslovne angleščine Cambridge English in izpit APTIS. Naša šola je pooblaščen center za pripravo na izpite Cambridge English Qualifications, ki se opravljajo pri pooblaščenem mednarodnem izpitnem centru Mint, Ljubljana. Smo tudi pooblaščen center za izvajanje izpitov Aptis, izpit British Council-a. Priprava na mednarodne jezikovne izpite je stalna, uspešno smo pripravili že veliko kandidatov, ki so izpite opravljali na različnih ravneh.

IELTS

Izpit IELTS (International English Language Testing System) je najbolj priljubljen izpit iz angleškega jezika, ki kandidatu odpira številna vrata: pri življenju, študiju ali delu v tujini. Na leto ga opravlja več kot 2,5 milijona ljudi, uradno pa ga priznava več kot 9.000 organizacij po vsem svetu, med drugim državne in akademske ustanove ter zaposlovalci.

Cambridge English

Izpiti Cambridge English Language Assessment so zelo znani in jih priznavajo šole, univerze ter zaposlovalci iz javnega in zasebnega sektorja v vseh angleško govorečih državah. Z uspešno opravljenim izpitom pridobite mednarodno priznano potrdilo o tem, katero raven znanja angleščine ste dosegli. Ravni izpitov so zasnovane v skladu s Skupnim evropskim referenčnim okvirom za jezike (Common European Framework of Reference for Languages). Izpiti Cambridge English se delijo na splošno angleščino, poslovno angleščino in izpite za otroke.

Cambridge English – splošna angleščina

Izpiti iz splošne angleščine se opravljajo na različnih ravneh:
A2 – Key (KET) in Key for Schools (KefS)
B1 – Preliminary (PET), Preliminary for Schools (PEfS)
B2 – First (FCE), First for Schools (FCEfS)
C1 – Advanced (CAE)
C2 – Proficiency (CPE)

Cambridge English – izpiti za otroke

Izpiti Cambridge English: Young Learners so namenjeni preverjanju znanja angleščine otrok, starih od sedem do dvanajst let, na treh zahtevnostnih stopnjah – Starters, Movers, Flyers. Zasnovani so primerno starosti otrok in jih spodbujajo, da spremljajo svoj napredek.

Cambridge English – poslovna angleščina

Z opravljenim izpitom iz poslovne angleščine lahko zaposlovalcu dokažete svoje znanje na treh ravneh:
B1 – Business Preliminary
B2 – Business Vantage
C1 – Business Higher

APTIS

Več informacij o izpitu najdete TUKAJ.