Jezikovne ure

Individualne ure, tečaji, konverzacija, priprava na maturo in mednarodne izpite, inštrukcije, poslovna angleščina, specializirane jezikovne ure

Jezikovne ure potekajo v individualni ali skupinski obliki. Skupine so majhne, od 4 do 10 udeležencev. O vsebini ur se individualno dogovorimo z vsakim posameznikom oziroma skupino – izvajajo se lahko v skladu z učnim načrtom, bolj pogosto pa v skladu z željami in potrebami ter predznanjem udeležencev. Starost in stopnja jezikovne ravni naših udeležencev se razprostira od predšolskih otrok do udeležencev v tretjem življenjskem obdobju, od osnovnih uporabnikov (A2 po CEFR) do usposobljenih uporabnikov (C2 po CEFR). Nenehno sledimo novim trendom na področju poučevanja tujih jezikov, se izobražujemo in usposabljamo. Potrebe trenutno narekujejo tudi delo na daljavo, tako so jezikovne ure preko spleta stalnica.

Tečaji za odrasle

Jezikovni tečaji potekajo v majhnih skupinah od 4 do 8 udeležencev. Tečaji se izvajajo v skladu z učnim načrtom za tuje jezike za odrasle ali po prilagojenem načrtu vsebin, ki se pripravi glede na želje in potrebe udeležencev. Tečaj traja 40 ali 60 ur, enkrat tedensko dve šolski uri, termin se določi glede na želje in časovne možnosti udeležencev. Tečaji se začnejo v mesecu septembru.

Tečaji za otroke in mladostnike

Jezikovni tečaji potekajo v majhnih skupinah od 4 do 10 udeležencev. Tečaji se izvajajo v skladu z učnim načrtom za osnovne/srednje šole ali po prilagojenem načrtu vsebin, ki se pripravi glede na želje in potrebe udeležencev. Tečaj traja 60 ur, dve šolski uri tedensko. Izvajamo tudi tečaje za predšolske otroke, kjer so način dela in vsebine popolnoma prilagojene starosti in sposobnostim otrok. Tečaj traja 40 ur, enkrat tedensko 60 minut. Termini se določijo glede na želje in časovne možnosti udeležencev. Tečaji se začnejo v mesecu septembru.

Individualno poučevanje jezika

Tržišče danes ponuja obširno paleto jezikovnih tečajev različnih oblik. Ena izmed teh je tudi individualno poučevanje jezika. Takšno izobraževanje je pisano na kožo osebam, ki se želijo posvetiti točno določenim področjem jezika, izpopolnjevati katero izmed štirih spretnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje) ali pa morda obnoviti ali utrditi znanje. Termini in število ur se določijo individualno, v skladu z naročnikovimi potrebami in željami, izobraževanje se lahko začne kadarkoli v šolskem letu.

Konverzacija

Potreba po uporabi jezika je dandanes vedno večja. Skorajda ni več delovnega mesta, kjer ne bi potrebovali znanja tujega jezika, bodisi za pisno ali govorno komunikacijo. Prav tako pa je potreba po sporazumevanju prisotna tudi skoraj v vseh drugih vidikih našega življenja. Veliko ljudi se tako odloči za individualne ure konverzacije, kjer ves čas posvetimo govorjenju. Za ure konverzacije se največkrat odločajo posamezniki, možna pa je tudi izvedba z dvema udeležencema ali manjšo skupino (do štirje udeleženci). Termini in število ur se določijo individualno, v skladu z naročnikovimi potrebami in željami, izobraževanje se lahko začne kadarkoli v šolskem letu.

Priprava na maturo

Poklicna in splošna matura vedno bolj obremenjujeta dijake. Veliko se jih zato odloči za dodatne ure za pripravo na maturo. Pri teh urah se sistematično pripravljamo na maturitetni izpit z avtentičnimi materiali in delamo na področjih jezika, ki jih je potrebno dodatno obnoviti, utrditi. Pripravo na maturo izvajamo za vsakega dijaka posebej, saj se le tako lahko posvetimo odpravljanju težav. Termini in število ur se določijo individualno, v skladu z naročnikovimi potrebami in željami, izobraževanje se lahko začne kadarkoli v šolskem letu.

Inštrukcije

Vedno več je učencev in dijakov, ki se udeležujejo inštrukcij. V podjetju nudimo inštrukcije za osnovne in srednje šole. Pri tej obliki poučevanja profesor individualno dela z učencem ali dijakom, ga vodi in mu pomaga pri določenih težavah. Veliko se jih za inštrukcije odloči tudi takrat, ko nimajo težav pri jeziku, vendar želijo dodatno razlago, pojasnitve ali pa preprosto želijo, da nekdo z njimi dela. O terminih, trajanju in pogostosti inštrukcij se z uporabnikom storitve individualno dogovorimo. Izobraževanje se lahko začne kadarkoli v šolskem letu.

Poslovni jezik

Za udeležence se pripravijo specializirani programi za jezikovne ure poslovnega jezika glede na področje dela in v skladu z njihovimi željami in potrebami. Prav tako pridemo v vaše podjetje, pripravimo programe za specializirane tečaje ali individualne ure za zaposlene na različnih področjih. Termini in število ur se določijo individualno, v skladu z naročnikovimi potrebami in željami. Jezikovno izobraževanje se lahko začne kadarkoli v šolskem letu.

Spletno učenje

Vse oblike izobraževanja so pri nas na voljo tudi preko spleta. Ure potekajo v spletnem okolju ZOOM, s pomočjo različnih aplikacij je izobraževanje izvedeno na zanimiv in enako strokoven način kot v učilnici. Način spletnega učenja je zelo dobrodošel v situacijah, ko se ne moremo videti v učilnici, morebiti zaradi zdravstvene situacije, morebiti zaradi lažje organizacije časa. Potrebujete kamero in mikrofon in … se vidimo!