APTIS

Izpit iz angleščine za prihodnost.

Izpit Aptis je inovativno učinkovito orodje za preverjanje znanja angleščine, ki ga je razvil British Council. Omogoča hitro in cenovno ugodno ocenjevanje jezikovnih spretnosti. Je popolnoma prilagodljiv željam in potrebam naročnika. Namenjen je podjetjem, državnim organom, izobraževalnim ustanovam, ki želijo preveriti znanje svojih zaposlenih ali bodočih sodelavcev. Prav tako je namenjen posameznikom, posebna različica pa je na voljo tudi za mladostnike (Aptis for Teens). Za zanesljivo primerjavo znanja angleščine so rezultati izpita Aptis primerjalno razvrščeni v kategorije glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike.

Jezikovna šola NANA Prevajanje in izobraževanje je pooblaščen center za izvajanje Aptis izpitov. Pri nas se dogovorite za dan in uro opravljanja izpita, ki ustreza vam. Za podrobnejšo predstavitev in vsa vprašanja nas lahko pokličete na 051 339 055 ali pišete na info@nana.si ter se dogovorite za srečanje. Z veseljem vam bomo ponudili vse potrebne informacije o APTISU – IZPITU IZ ANGLEŠČINE ZA PRIHODNOST!

Sestava izpita

Aptis preverja znanje slovnice, besedišče in jezikovne spretnosti (ustno in pisno izražanje ter bralno in slušno razumevanje). Vsak kandidat opravlja test iz slovnice in besedišča, ki mu sledi preverjanje jezikovnih spretnosti po izbiri.

Testi se začnejo s splošnimi vprašanji, ki jim sledijo zahtevnejše naloge. Za vsak del izpita se določi znanje angleščine na ravni od A1 do C, če se odločite za preverjanje vseh štirih jezikovnih spretnosti, boste prejeli tudi skupno oceno glede na Skupni evropski referenčni okvir za jezike, ki se uporablja po vsem svetu za ocenjevanje znanja tujega jezika.

Različice izpita

Splošen izpit Aptis General je osnovna različica izpita. Lahko se po meri prilagodi tako, da ustreza besedišču, ki se uporablja na določen področju, potrebam vašega podjetja oziroma ustanove, na primer glede na sektor (poslovni svet, turizem, mednarodna potovanja) in spretnosti, ki jih želite preveriti. Zato so rezultati še toliko zanesljivejši, uporabni in primerni za vaše podjetje oziroma ustanovo.

Aptis za najstnike je izpit iz splošne angleščine za najstnike stare med 13 in 17 let. Zasnovan je tako, da ustreza potrebam in znanju mlajših najstnikov, ki se učijo angleščino. Učenci po vsem svetu se začenjajo učiti angleščine vse bolj zgodaj, zato je tudi vse večja potreba po objektivnem ocenjevanju njihovega znanja. Šole in starši se vse bolj zavedajo, da je znanje angleščine izjemno pomembno za otroke, ki se bodo izobraževali, živeli in delali v mednarodnem prostoru. Med drugim omogoča preverjanje pripravljenosti za opravljanje izpitov z mednarodno veljavnim potrdilom, pripravljenosti za študij v tujini in programe izmenjave, prepoznanje dobrih in slabih področij znanja kot podpora poučevanju in učenju.

Aptis za učitelje je različica splošne oblike Aptis General, zasnovana za izobraževalne delavce. Med drugim se lahko uporablja za preverjanje jezikovnih spretnosti učiteljev ali udeležencev pedagoških izobraževanj za učitelje, za ocenjevanje učiteljev angleščine na šolah po svetu, učiteljev drugih predmetov na mednarodnih ali drugih šolah in drugih zaposlenih v izobraževalnem sektorju.

Izvedba izpita

Izpit Aptis se lahko izvaja na lokaciji, ki najbolj ustreza posamezniku/skupini – na delovnem mestu v podjetju ali ustanovi ali najbližjem pooblaščenem centru. Termin izberete sami. Opravlja se lahko na računalniku ali tablici, po telefonu ali na papirju. Najlaže in najbolj praktično je izpit opravljati na računalniku, saj je tako izvedba izredno fleksibilna, rezultati so zelo hitro na voljo, prav tako pa je to stroškovno učinkovit način izvajanja izpita.