CULTURE SHARING PROJECT: LITHUANIA

Nadaljujemo project Culture sharing. Tokrat se srečamo z dijaki iz Litve.