Leto 2021 je minilo v znamenju prilagajanja, novih načinov poučevanja, malo na spletu, malo v učilnici, malo hibridno, skratka, prilagajanje je beseda, ki bi jo morda lahko označili kot najznačilnejšo za preteklo leto.

Ta čas je zaznamoval tudi naš projekt CultureSharingProject, ki smo ga skupaj s Q language school zasnovali med pandemijo. V skupnih urah udeleženci spoznavajo kulturo drugih držav iz prve roke – prek Zooma se namreč srečujejo z učenci/dijaki iz teh držav in tako spoznavajo tudi vrstnike, nove znance, prijatelje.

Tako imenovane mehke veščine (soft skills) in veščine 21. stoletja (21th century skills) so zelo pomemben del posameznikovega izobraževanja, zato jih skozi različne aktivnosti pri urah tudi poudarjamo.

Letošnje leto je za jezikovno šolo NANA tudi malo posebno – praznujemo namreč 20. obletnico obstoja. Pripravljamo različne aktivnosti za obeležitev tega mejnika. Vključili se bomo tudi v dobrodelni projekt društva UPORNIK (https://www.up-ornik.si/).