Pri NANI sodelujemo pri projektu Ladjice društva Upornik. Gre za dobrodelni projekt »6.000.000 ladjic za 6.000.000 žrtev« v spomin žrtvam genocidov ter današnjim žrtvam človeške ignorance najranljivejših v naši družbi.

Živimo v času, ko je opominjanje na nedopustno ravnanje v zgodovini in na žalost tudi dandanes nujno in ozavestiti je treba tudi naše otroke in mladostnike. Zato smo pri urah angleščine tematiko obravnavali na udeležencem prilagojen način, z namenom osvetliti grozote nekega drugega časa in posvariti pred nepojmljivostjo dejanj današnjega časa.

Naši udeleženci pridno delajo ladjice, nekaj več kot tisoč jih je že, pričakujemo pa jih še več. Cilj projekta je zbrati 6.000.000 ladjic do 9. maja 2022, tako da – papir v roke in let’s make some more paper boats!