V teh časih se velikokrat počutimo nemočni in se sprašujemo, kako pomagati v določenih situacijah tistim, ki to najbolj potrebujejo.

V vsaki vojni otroci in mladostniki zelo trpijo, odvzeto jim je otroštvo, možnost druženja in nenazadnje šolanja. Učitelji lahko pomagamo s svojim znanjem, ponudimo svoje storitve, ideje, podporo.

Zato se pri NANI priključujemo dvema iniciativama, ki bodo mladim v teh težkih časih, upajmo, prinesli vsaj malo sonca.

SR Teaching & Learning Fourth ELT Marathon Teacher’s Voice: Stand With Ukraine. https://www.subscribepage.com/elt-with-ukraine

NGO Smart Education – Online meetings/lessons for Ukrainian children https://bit.ly/3tQRrgl