Pravno obvestilo

Spletno mesto nana.si in vsi podatki, fotografije, grafika in ostali elementi, prikazani na spletnem mestu, so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovne znamke in logotipi ter določene fotografije posameznih podjetij so v njihovi lasti.

Vsi uporabniki spletnega mesta objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Z izjemo primerov, ko odgovornosti za škodo po zakonu ni mogoče omejiti ali izključiti, Nataša Merkaš, s.p. ter katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju teh spletnih strani, ne odgovarja za nikakršno škodo, pa naj bo ta posredna, neposredna, posebna ali slučajna, ki bi zaradi kakršnegakoli razloga nastala zaradi uporabe tega spletnega mesta.

V primeru sklicevanja ali povezovanja tega spletnega mesta z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, Nataša Merkaš, s.p. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Pridržujemo si pravico do morebitnih sprememb in popravkov teh pravil in pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila.

Z uporabo tega spletnega mesta obiskovalec potrjuje, da sprejema navedene pogoje in z njimi soglaša.